מרפאה

מרפאה

מרפאה לילדים בא יוכלו הילדים להיות רופאים ,לבדוק את הבובות,למדוד גובה ,להישקל, ולהרגיש כמו גדולים.