אתר בנייה

אתר בנייה

הילדים יהפכו להיות מפעילי ציוד כבד, טרקטורים,משאיות, ובעזרתם יצטרכו לבנות מלבני עץ בית מיוחד לילדים.