סדנת קסמים

סדנת קסמים

סדנת קסמים – סדנה שבה הקטנים עושים קסמים כמו גדולים ומראים לנו שכל אחד יכול לעשות קסמים!