משחק ריצפה-הוקי דסקיות

משחק ריצפה-הוקי דסקיות

משחק ריצפה- הוקי דסקיות 2 מטר על מטר